Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2019

           Thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường...

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế thành phố Đà Nẵng năm 2019

        Thực hiện Nghị quyết số 243/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiếm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng;          Thực hiện cv 2094 /SYT-KHTC ngày 29 tháng 7 năm 2019, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung...

GIÁ DICH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THEO THÔNG TƯ 15/BYT

       Thực hiện Nghị quyết 68/2013/QH13 của Quốc hội, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Liên Bộ Y tế - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh việ...

QUY ĐỊNH GIÁ DICH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 99/2017/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 07 tháng 7 năm 2017   NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH GIÁ DịCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PH...

Bảng giá 81 dịch vụ kỹ thuật bổ xung (theo tương đương đợt 6)

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xin thông báo việc triển khai bổ xung 81 dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho công tác khám chữa bệnh Căn cứ vào Quyết định số 2099/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2017 về việc ban hành Danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh tương đương đợt 6 Căn cứ vào Quyết định số 475/QĐ-SYT ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng  về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật chuy...

Quy định về mua sắm, quản lý đầu từ và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND Quy định về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Số hiệu: 15/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Lĩnh vực, ngành: Đầu tư,Xây dựng - Đô thị Nơi ban hành : Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Đức Thơ Ngày ban hành: 20/05/2016 Ngày hiệu lực: 30/05/2016 Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật ...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN