Công bố Bộ nhận diện thương hiệu của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

Hôm nay: 11-05-2024 7:31:34 PM

QUYẾT ĐỊNH

về việc công bố Bộ nhận diện thương hiệu
của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ

Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-UB ngày 24/02/1997 của ƯBND lâm thời thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Y tế quận Thanh Khê;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Y tế quận Thanh Khê,

Điều 1. Công bô Bộ nhận diện thưong hiệu của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê: Công bố Logo của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Áp đụng Logo trên quy mô toàn Trung tâm Y tế quận Thanh Khê:

 • Logo bệnh viện được sử dụng trên bảng hiệu, phong bì, đồng phục của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.
 • Slogan được treo trong khuôn viên Trung tâm Y tế và sử dụng trên website chính thức
 • http://trungtamytethanhkhe.com
 • facebook chính thức" của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trưởng các khoa, phòng, trạm y tế và toàn thể cán bộ viên chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./.

tải văn bản: tải văn bản


Tin liên quan

 • BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

  CÔNG BỐ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU         Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đã ký quyết định về việc công bố Bộ nhận diện thương hiệu của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê. Theo đó, Logo của Trung tâm Y tế […]

 • Lịch công tác 2019

  Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xin thông báo lịch làm việc hàng tuần để nhân dân, đối tác liên hệ công tác được thuận lợi: Lịch tuần 52_2019: tải văn bản tại đây Lịch tuần 51_2019: tải văn bản tại đây Lịch tuần 50_2019: tải văn bản tại đây Lịch tuần 49_2019: tải văn bản tại đây Lịch […]

 • Đơn vị trực thuộc

  I. PHÒNG CHỨC NĂNG Phòng Tổ chức Hành chính Trưởng phòng:            CN Đinh Thị Tuyền Phương Điện thoại:                     0236. 6256179 Phó trưởng phòng:    CN  Trương Chí Công Điện thoại:                     0236.6256179 Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Phó trưởng phòng:     Ths Bs Huỳnh Văn Mạnh Điện thoại:                     0236. 6256180 Phó trưởng phòng: […]

 • Sơ đồ tổ chức

 • Ban giám đốc

 • Lịch sử hình thành và phát triển

  1. Giới thiệu Trung tâm Y tế quận Thanh Khê: – Tên đơn vị: Trung tâm Y tế quận Thanh Khê – Địa chỉ: K62/32 Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  – Giám đốc: BS CKII VÕ DUY TRINH – Điện thoại:  0236.6256.179 – Email: trungtamytethanhkhe@danang.gov.vn. – Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp […]