Đề án Cải tiến quy trình khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê giai đoạn 2016-2020

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-TTYT ngày 30 tháng 12 năm 2015 về việc phê duyệt đề án \"Cải tiến quy trình khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê giai đoạn 2016-2020\" Nội dung cụ thể nhưu sau: [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN