HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI (15-22/5) HÀNH ĐỘNG SỚM – CHỦ ĐỘNGTRƯỚC THIÊN TAI

Hôm nay: 20-05-2024 4:03:01 PM

Từ ngày 15-22/5 hàng năm được Chính phủ lấy làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai, với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của  nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai.

 

Ngày 13/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg về Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; hàng năm lấy tuần lễ từ ngày 15-22/5 làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai, với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai để xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 có chủ đề "Hành động sớm - chủ động trước thiên tai"./.

Tải tài liệu: tại đây


Tin liên quan