Quy định về mua sắm, quản lý đầu từ và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Hôm nay: 26-05-2024 9:13:18 AM

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND Quy định về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 15/2016/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực, ngành: Đầu tư,Xây dựng - Đô thị
Nơi ban hành : Thành phố Đà Nẵng
Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 20/05/2016
Ngày hiệu lực: 30/05/2016
Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực

15-UBNDTP-banhanhquydinhmotsonoidungvemuasamquanlydautuvaxaydungtrendiabanTPĐN


Tin liên quan