Vận động cán bộ, viên chức và người lao động đi làm bằng xe buýt

Hôm nay: 11-05-2024 11:38:30 AM

Công văn số 297/CV-BATGT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng về việc vận động cán bộ, viên chức và người lao động đi làm bằng xe buýt. Nội dung cụ thể như sau:

297-BATGT-vandongCBCCvanguoilaodongdilambangxebuyt


Tin liên quan