Kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở Y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.

Hôm nay: 28-07-2021 2:32:12 PM

Thực hiện kế hoạch 1320/KH-SYT ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Sở Y tế về việc kiểm tra, chấm điểm, đánh giá công tác"Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng đến sự hài lòng người bệnh" và cơ sở Y tế "Xanh - Sạch - Đẹp".

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê  lập kế hoạch số 139/KH-TTYT ngày 07 tháng 06 năm 2017 kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở Y tế "Xanh - Sạch - Đẹp".

 

Kế hoạch số 139/KH-TTYT ngày 07 tháng 06 năm 2017 kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở Y tế "Xanh - Sạch - Đẹp"

Nội dung cụ thể như sau:

139-TTYT-trienkhaixaydungcosoytexanhsachdep


Tin liên quan

 • Báo cáo Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

  Thực hiện Kế hoạch số 296/KH-SYT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác cải cách hành chính năm 2021. Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-TTYT ngày ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê về công tác cải cách […]

 • Thông báo tạm hoãn thời gian xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê do dịch bệnh Covid-19

          Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-SNV ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc Phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2021;         Căn cứ Thông báo […]

 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

           Thực hiện Quyết định số 213/QĐ-SNV ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc Phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 1. Tiêu chuẩn          Người đăng […]

 • Bản tin số 03 năm 2021 của Tiểu ban truyền thông

  Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp bệnh nhân nghi mắc COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng ngày 06/5/2021, cụ thể: I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT 1. Thông tin chung – Họ và tên: N . […]

 • Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động Quý 2 năm 2021

  Căn cứ bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về quản lý tổ […]

 • Chiêu sinh lớp đào tạo liên tục “Thực hành lâm sàng cho Bác sĩ Y khoa”

       Đáp ứng nhu cầu học thực hành lâm sàng nhằm nâng cao kỷ năng, năng lực thực hành và làm căn cứ để cấp chứng chỉ hành nghề cho đội ngũ cho bác sĩ. Trung tâm Y tế quận Thanh Khê tổ chức lớp đào tạo liên tục “Thực hành lâm sàng cho […]

 • kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

           Căn cứ Kế hoạch số 98/101 -SYT ngày 12/01/2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nằng về công tác Phòng chống tham nhũng năm 2021;          Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng kế hoạch phòng chổng tham nhũng năm 2021 như sau: MỤC ĐÍCH, […]

 • Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

           Căn cứ vào kế hoạch số 296/KH-SYT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác cải cách hành chính năm 2021;          Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị;          Trung tâm Y […]