Liên hệ

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ

Địa chỉ: K62/32 Hà Huy Tập | Quận Thanh Khuê | Đà Nẵng
Điện thoại: (84.236) 6256179 | Fax: (84.236) 6256179
Email: hc.ttytqtk@gmail.com
Website: trungtamytethanhkhe.com