Yêu cầu báo gia : Mua Trang thiết bị cấp cứu ngưng tuần hoàn phục vụ người bệnh tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

         Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Trung tâm Y tế quận Thanh Khê có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua sắm Trang thiết bị cấp cứu ngưng tuần hoàn phục vụ người bệnh với nội dung cụ thể như sau: I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế quận T...

Yêu cầu báo giá :Mua máy điện xung cho khoa YHCT-PHCN

         Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Trung tâm Y tế quận Thanh Khê có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua sắm Máy điện xung với nội dung cụ thể như sau: Thông tin của đon vị yêu cầu báo giá Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế quận Thanh Khê. Thông tin liên hệ chịu trách nhiệm ...

THông báo Về việc mời chào giá thực hiện may, đo trang phục y tế của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2024

      Căn cứ vào Kế hoạch số 355 /KH-TTYT ngày 01 tháng 4 năm 2024 của  Trung tâm Y  tế quận Thanh Khê về việc triển khai trang phục y tế của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2024.       Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm cho trang phục y tế của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2024 Trung tâm Y tế quận Thanh Khê kính mời các Đơn vị, công ty quan tâm, có khả năng thực hiện may, đo trang ph...

Yêu cầu báo giá gói “Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động chuyên môn và công tác khám chữa bệnh trong năm 2024”

       Kính gửi: Quý Đơn vị, Công ty, hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam Căn cứ vào Kế hoạch số 394 /KH-TTYT ngày 08 tháng 4 năm 2024 của  Trung tâm Y  tế quận Thanh Khê về việc Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động chuyên môn và công tác khám chữa bệnh trong năm 2024. Căn cứ vào Kế hoạch số 393 /KH-TTYT ngày 08 tháng 4 năm 2024 của  Trung tâm Y  tế quận Thanh Khê về việc Mua sắm...

Thư mời chào Gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2024

                                                                           Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam         Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở mua sắm cho gói mua sắm hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:                                                     ...

Thư mời chào giá Gói Mua sắm Trang thiết bị y tế từ nguồn ngân sách thành phố năm 2024

                                                           Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.           Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở mua sắm cho gói mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn ngân sách thành phố năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:                                                 ...

Thư mời chào giá Mua sắm hóa chất, vật tư y tế theo máy sinh hóa tự động HS300SR tại Trung tâm Y tế Thanh Khê năm 2024

                                                                     Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.         Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở mua sắm cho gói mua sắm hóa chất, vật tư y tế theo máy sinh hóa tự động HS300SR tại Trung tâm Y tế Thanh Khê năm 2024  với nội dung cụ thể như sau:    ...

Thông báo Về việc mời chào giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá: Xác định giá khởi điểm cho thuê tài sản công

                                                                  Kính gửi: Các tổ chức tư vấn thẩm định giá            Trung tâm Y tế quận Thanh Khê có nhu cầu mời các tổ chức tư vấn thẩm định giá xác định giá khởi điểm cho thuê tài sản công tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.          Để có cơ sở xây dựng kế hoạch nêu trên, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê kính mời các Công ty có chức năn...

Thư mời chào giá: Mua máy lấy vôi răng (máy cạo vôi siêu âm) cho khoa Liên chuyên khoa

        Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Trung tâm Y tế quận Thanh Khê có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:mua sắm Máy lấy cao răng (máy cạo vôi siêu âm)với nội dung cụ thể như sau: I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.        2....

Thư mời chào giá Dịch vụ bảo trì toàn hệ thống năm 2024 (bao gồm bảo trì Phần mềm và Dữ liệu trên Máy chủ)

                                                                        Kính gửi: Quý Đơn vị, Công ty         Căn cứ vào vào phiếu trình đề xuất của Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ về việc bảo trì phần mềm Hệ thống quản lý bệnh viện năm 2024 nhằm đáp ứng khả năng vận hành ổn định, phục vụ quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan.         Trung ...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN