Mời chào giá cho gói: Mua sắm bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê 6 tháng đầu năm 2024

                                                                            Kính gửi: Quý Đơn vị, Công ty         Căn cứ Kế hoạch số 515/KH-TTYT ngày 07 tháng 5 năm 2024 của  Trung tâm Y  tế quận Thanh Khê về Thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại 06 tháng đầu năm 2024.         Để có cơ sở xây dựng giá dự toán mua sắm phù hợp...

Thông báo mời chào giá thực hiện may, đo trang phục y tế của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2024 (Lần 2)

                                                                                Kính gửi: Quý Đơn vị, Công ty Căn cứ vào Kế hoạch số 355 /KH-TTYT ngày 01 tháng 4 năm 2024 của  Trung tâm Y  tế quận Thanh Khê về việc triển khai trang phục y tế của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2024; Căn cứ Thông báo số 396/TB-TTYT ngày 08 tháng 4 năm 2024 về việc mời chào giá thực hiện may, đo trang phục y ...

Chào giá in ấn biểu mẫu, sổ sách phục vụ trong công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2024

       Kính gửi: Quý Đơn vị, Công ty Căn cứ Kế hoạch số 497/KH-TTYT ngày 04 tháng 5 năm 2024 của  Trung tâm Y  tế quận Thanh Khê về việc in ấn biểu mẫu, sổ sách phục vụ trong công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2024. Để có cơ sở xây dựng dự toán, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê kính mời các đơn vị, công ty quan tâm, có nhu cầu tham gia in ấn các biểu mẫu, sổ sách phục vụ t...

Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá: Xác định giá khởi điểm cho thuê tài sản công (Lần 2)

                                                                    Kính gửi: Các tổ chức tư vấn thẩm định giá           Trung tâm Y tế quận Thanh Khê có nhu cầu mời các tổ chức tư vấn thẩm định giá xác định giá khởi điểm cho thuê tài sản công tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.         Để có cơ sở xây dựng kế hoạch nêu trên, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê kính mời các Công ty có chức năn...

Thư mời chào giá Gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế Nha khoa tại Trung tâm Y tế Thanh Khê năm 2024

                                                                          Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở mua sắm cho gói mua sắm hóa chất, vật tư y tế Nha khoa tại Trung tâm Y tế Thanh Khê năm 2024  với nội dung cụ thể như sau:                                      ...

Thư mời chào giá Gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế theo máy miễn dịch IMMULITE 1000 tại Trung tâm Y tế Thanh Khê năm 2024

                                                              Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở mua sắm cho gói mua sắm hóa chất, vật tư y tế theo máy miễn dịch IMMULITE 1000 tại Trung tâm Y tế Thanh Khê năm 2024  với nội dung cụ thể như sau:                          ...

Yêu cầu báo gia : Mua Trang thiết bị cấp cứu ngưng tuần hoàn phục vụ người bệnh tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

         Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Trung tâm Y tế quận Thanh Khê có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua sắm Trang thiết bị cấp cứu ngưng tuần hoàn phục vụ người bệnh với nội dung cụ thể như sau: I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế quận T...

Yêu cầu báo giá :Mua máy điện xung cho khoa YHCT-PHCN

         Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Trung tâm Y tế quận Thanh Khê có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua sắm Máy điện xung với nội dung cụ thể như sau: Thông tin của đon vị yêu cầu báo giá Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế quận Thanh Khê. Thông tin liên hệ chịu trách nhiệm ...

THông báo Về việc mời chào giá thực hiện may, đo trang phục y tế của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2024

      Căn cứ vào Kế hoạch số 355 /KH-TTYT ngày 01 tháng 4 năm 2024 của  Trung tâm Y  tế quận Thanh Khê về việc triển khai trang phục y tế của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2024.       Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm cho trang phục y tế của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2024 Trung tâm Y tế quận Thanh Khê kính mời các Đơn vị, công ty quan tâm, có khả năng thực hiện may, đo trang ph...

Yêu cầu báo giá gói “Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động chuyên môn và công tác khám chữa bệnh trong năm 2024”

       Kính gửi: Quý Đơn vị, Công ty, hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam Căn cứ vào Kế hoạch số 394 /KH-TTYT ngày 08 tháng 4 năm 2024 của  Trung tâm Y  tế quận Thanh Khê về việc Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động chuyên môn và công tác khám chữa bệnh trong năm 2024. Căn cứ vào Kế hoạch số 393 /KH-TTYT ngày 08 tháng 4 năm 2024 của  Trung tâm Y  tế quận Thanh Khê về việc Mua sắm...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN