Chào giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá danh mục văn phòng phẩm, và vật tư chuyên môn quý 2,3,4 năm 2023

                                                        Kính gửi: Các công ty Trung tâm Y tế quận Thanh Khê kính mời các công ty có chức năng thẩm định giá tham gia thẩm định giá, cụ thể như sau: Tên tài sản thẩm định giá: Văn phòng phẩm, vật tư chuyên môn quý 2, 3,4/2023 cho Trung tâm Y tế quận Thanh Khê theo chi tiết Phụ lục đính kèm. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở xây dựng giá gói ...

Thư mời chào giá gói thiết bị đầu đọc mã vạch 2D đọc thẻ Căn cước công dân

                                                            THƯ MỜI CHÀO GIÁ Kính gửi: Quý Đơn vị, Công ty Căn cứ vào vào phiếu trình đề xuất mua sắm gói thiết bị đầu đọc mã vạch để trang bị cho các phòng khám bệnh nhằm phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh của phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ. Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu mua sắm đầu đọc mã vạch để có thể quét căn cước công dân có g...

THƯ MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ. HÓA CHẤT NHA KHOA

                                                                  Kính gửi: Quý đơn vị, nhà cung cấp có năng lực.             Hiện tại, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu mua sắm các loại vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Để có cơ sở xây dựng dự toán và xây dựng kế hoạch mua sắm, Trung tâm kính mời các đơn vị, nhà cung cấp quan tâm và có khả...

THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Các gói Hóa chất, vật tư y tế xét nghiệm theo máy Huyết học 60TS; Miễn dịch Immulite 1000; Điện giải đồ EX-Ds; HBA1C trên máy D10; Sinh hóa HS300SR; Máy Đông máu CLOTQUANT4; Gói Ngoại kiểm )

                                                 Kính gửi: Quý đơn vị, nhà cung cấp có năng lực. Hiện tại, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu mua sắm các loại vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Để có cơ sở xây dựng dự toán và xây dựng kế hoạch mua sắm, Trung tâm kính mời các đơn vị, nhà cung cấp quan tâm và có khả năng đáp ứng gửi hồ sơ tham gia ch...

Thư mời chào giá về việc in sổ khám bệnh, giấy khám sức khỏe phục vụ công tác khám chữa bệnh trong năm 2023

         Kính gửi: Quý Đơn vị, Công ty Căn cứ vào Kế hoạch số 152/KH-TTYT ngày 02 tháng 3 năm 2023 của  Trung tâm Y tế quận Thanh Khê về việc in sổ khám bệnh, giấy khám sức khỏe phục vụ công tác khám chữa bệnh trong năm 2023. Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu in ấn sổ khám bệnh, giấy khám sức khỏe phục vụ công tác khám chữa bệnh quý II năm 2023. Kính mời các Đơn vị, công ty quan t...

Thư mời chào giá Hóa chất, vtyt gói ngoại kiểm (Lần 2)

                 Kính gửi: Quý đơn vị, nhà cung cấp có năng lực.         Hiện tại, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu mua sắm các loại hóa chất vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán và xây dựng kế hoạch mua sắm, Trung tâm kính mời các đơn vị, nhà cung cấp quan tâm có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá.         Danh mục chào giá (Ph...

Thư mời chào giá Hóa chất, vtyt theo máy miễn dịch Immulite 1000(Lần 2)

                                        Kính gửi: Quý đơn vị, nhà cung cấp có năng lực.        Hiện tại, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu mua sắm các loại hóa chất vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán và xây dựng kế hoạch mua sắm, Trung tâm kính mời các đơn vị, nhà cung cấp quan tâm có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá.        ...

Thư mời chào giá Hóa chất, VTYT theo máy sinh hóa tự động HS300SR (Lần 2)

                                            Kính gửi: Quý đơn vị, nhà cung cấp có năng lực.       Hiện tại, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu mua sắm các loại hóa chất vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán và xây dựng kế hoạch mua sắm, Trung tâm kính mời các đơn vị, nhà cung cấp quan tâm có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá.     ...

Thư mời chào giá Hóa chất, vtyt theo Hệ thống phân tích Hemoglogbin (Lần 2)

                                  Kính gửi: Quý đơn vị, nhà cung cấp có năng lực.        Hiện tại, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu mua sắm các loại hóa chất vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán và xây dựng kế hoạch mua sắm, Trung tâm kính mời các đơn vị, nhà cung cấp quan tâm có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá.        Danh m...

Thư mời chào giá lần 2 về việc mua sắm văn phòng phẩm, vật tư chuyên môn phục vụ hoạt động chuyên môn và công tác khám chữa bệnh trong năm 2023

    Kính gửi: Quý Đơn vị, Công ty Căn cứ vào Kế hoạch số 1175 /KH-TTYT ngày 19 tháng 12 năm 2022 của  Trung tâm Y  tế quận Thanh Khê về việc Mua sắm văn phòng phẩm, vật tư chuyên môn phục vụ hoạt động chuyên môn và công tác khám chữa bệnh trong năm 2023. Căn cứ định mức văn phòng phẩm và vật tư chuyên môn năm 2023 ngày 19 tháng 12 năm 2022 và số lượng đã mua sử dụng cho quý 1 năm 2023. Căn c...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN