Thư mời Về việc chào giá thiết bị đọc mã vạch căn cước công dân có gắn chíp tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

        Trước hết, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xin chân thành cảm ơn các đơn vị đối tác đang cung cấp giải pháp công nghệ thông tin đã hợp tác với bệnh viện trong suốt thời gian qua.         Để thực hiện chủ trương tạo sự thuận lợi cho người dân khi sử dụng căn cước công dân đi đăng ký khám và chữa bệnh, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu mua sắm đầu đọc mã vạch tại bộ phận tiếp đ...

Thông báo triển khai dịch vụ kỹ thuật mới

      Căn cứ quyết định số 545/QĐ-SYT ngày 10 tháng 7 năm 2022 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Danh mục chuyên môn kỹ thuật bổ sung lần 5 trong khám bệnh, chữa bệnh đối với Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.       Căn cứ thời gian phê duyệt thực hiện dịch vụ kỹ thuật từ Hệ thống giám định Bảo hiểm xã hội ngày 27 tháng 7 năm 2022.       Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo đ...

Thông báo giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 kháng nguyên nhanh ngoài phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo Thông tư 02/2022TT-BYT và NQ 04/NQ-HĐND

        Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.         Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng...

Thư mời chào giá sổ khám sức khỏe định kỳ

                                                                             Kính gửi: Quý Công ty         Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu in sổ khám sức khỏe định kỳ dành cho người cao tuổi. Danh mục vật tư được mua sắm theo đơn giá cố định. (Chi tiết theo phụ lục đính kèm). Trung tâm kính mời Quý công ty quan tâm có đủ năng lực và kinh nghiệmtham gia chào giá.         Thông ti...

THƯ MỜI CHÀO GIÁ BẢNG HƯỚNG DẪN, DECAL HƯỚNG DẪN

                                                                Kính gửi: Quý công ty           Căn cứ Kế hoạch số 753/KH-TTYT ngày 10 tháng 8 năm 2022 về sửa chữa, nâng cấp, mua sắm tài sản Quý III năm 2022 tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.           Để có cơ sở xây dựng dự toán cũng như thực hiện mua sắm, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê kính mời các Đơn vị có khả năng thực hiện cung cấp các ...

Thư mời chào giá lần 2 Về việc phí dịch vụ thẩm định giá tài sản thanh lý của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

                                                     Kính gửi: Quý công ty        Căn cứ theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;        Căn cứ theo Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HDND thành phố Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm...

Thư mời chào giá Đèn hồng ngoại

                                     Kính gửi: Quý đơn vị, nhà cung cấp có năng lực        Hiện tại, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu mua Đèn hồng ngoại(có bóng) nhằm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Để có cơ sở lập giá kế hoạch mua sắm, Trung tâm kính mời các đơn vị quan tâm có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá.        Danh mục chào giá gồm những mặt hàng sau: ...

Thư mời chào giá xe lăn

       Kính gửi: Quý đơn vị, nhà cung cấp có năng lực.        Hiện tại, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu mua sắm Xe lăn phục vụ cho công tác chăm sóc bệnh nhân. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán và xây dựng kế hoạch mua sắm, Trung tâm kính mời các đơn vị, nhà cung cấp quan tâm có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá.        Số lượng: 15 chiếc.        Trung tâm Y tế quận Than...

Thư mời Mua sắm vật tư chuyên môn, vật rẻ mau hỏng

       Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu Mua sắm vật tư chuyên môn, vật rẻ mau hỏng cho các khoa phòng (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).        Trung tâm kính mời Quý công ty tham gia chào giá, gửi về Phòng Tài chính- Kế toán. Địa chỉ: K62/32 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Hạn cuối: 17h00 ngày 10/10/2022        Hồ sơ chào giá gồm: Báo giá...

Thư mời chào giá phí dịch vụ thẩm định giá tài sản thanh lý

Kính gửi: Quý công ty   Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Căn cứ Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HDND thành phố Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng. Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-TTYT ...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN