Thông báo về việc áp dụng Thông tư số 22/2023/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

        Ngày 17/11/2023, Bộ Y tế Ban hành Thông tư số 22/2023/TT-BYT Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.              Thực hiện Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế về việc quy định thố...

Thông báo triển khai dịch vụ kỹ thuật mới

      Căn cứ quyết định số 545/QĐ-SYT ngày 10 tháng 7 năm 2022 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Danh mục chuyên môn kỹ thuật bổ sung lần 5 trong khám bệnh, chữa bệnh đối với Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.       Căn cứ thời gian phê duyệt thực hiện dịch vụ kỹ thuật từ Hệ thống giám định Bảo hiểm xã hội ngày 27 tháng 7 năm 2022.       Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo đ...

Thông báo giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 kháng nguyên nhanh ngoài phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo Thông tư 02/2022TT-BYT và NQ 04/NQ-HĐND

        Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.         Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng...

Thư mời chào giá lần 2 Về việc phí dịch vụ thẩm định giá tài sản thanh lý của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

                                                     Kính gửi: Quý công ty        Căn cứ theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;        Căn cứ theo Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HDND thành phố Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm...

Thư mời chào giá Đèn hồng ngoại

                                     Kính gửi: Quý đơn vị, nhà cung cấp có năng lực        Hiện tại, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu mua Đèn hồng ngoại(có bóng) nhằm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Để có cơ sở lập giá kế hoạch mua sắm, Trung tâm kính mời các đơn vị quan tâm có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá.        Danh mục chào giá gồm những mặt hàng sau: ...

Thư mời chào giá xe lăn

       Kính gửi: Quý đơn vị, nhà cung cấp có năng lực.        Hiện tại, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu mua sắm Xe lăn phục vụ cho công tác chăm sóc bệnh nhân. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán và xây dựng kế hoạch mua sắm, Trung tâm kính mời các đơn vị, nhà cung cấp quan tâm có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá.        Số lượng: 15 chiếc.        Trung tâm Y tế quận Than...

Thư mời Mua sắm vật tư chuyên môn, vật rẻ mau hỏng

       Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu Mua sắm vật tư chuyên môn, vật rẻ mau hỏng cho các khoa phòng (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).        Trung tâm kính mời Quý công ty tham gia chào giá, gửi về Phòng Tài chính- Kế toán. Địa chỉ: K62/32 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Hạn cuối: 17h00 ngày 10/10/2022        Hồ sơ chào giá gồm: Báo giá...

Thư mời chào giá phí dịch vụ thẩm định giá tài sản thanh lý

Kính gửi: Quý công ty   Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Căn cứ Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HDND thành phố Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng. Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-TTYT ...

Thư mời chào giá lần 2 Về việc phí dịch vụ thẩm định giá tài sản thanh lý của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

                                                                                               Kính gửi: Quý công ty           Căn cứ theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;         Căn cứ theo Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HDND thành phố Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết...

Thư mời chào giá phí dịch vụ thẩm định giá tài sản thanh lý của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

                                                                             Kính gửi: Quý công ty        Căn cứ theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;        Căn cứ theo Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HDND thành phố Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN