Thông báo về việc áp dụng Thông tư số 22/2023/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

Hôm nay: 09-12-2023 2:11:24 AM

        Ngày 17/11/2023, Bộ Y tế Ban hành Thông tư số 22/2023/TT-BYT Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.
     

       Thực hiện Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

                                                         Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo:

       Kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2023. Trung tâm Y tế quận Thanh khê áp dụng mức giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023(Kèm theo bảng niêm yết giá)

       Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, kính thông báo cho người bệnh khi tham gia KCB thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế được biết./.

      TB thuc hien TT22-GiaDVKTw

Tải văn bản: tại đây

  1. Thông báo áp dụng đơn giá KCB BHYT theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT
  2. Kế hoạch triển khai Thông tư số 22/2023/TT-BYT tại TTYT quận Thanh Khê 
  3. Đơn giá KCB BHYT mới tại TTYT quận Thanh Khê
  4. Thông tư số 22/2023/TT-BYT

Tin liên quan