Bảng giá viện phí dịch vụ Y tế tại Trung tâm Y tế thanh Khê

Hôm nay: 21-11-2023 1:02:54 PM

Tải văn bản: tại đây

 

 

Nội dung cụ thể như sau:

BangGia_VP_ChuyenWEB

 


Tin liên quan