Đăng ký danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Trung tâm Y tế quận Thanh Khê kính gửi danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh như sau:          Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, ...

Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện quý I năm 2024

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM Thời gian: Từ ngày 09/4/2024 đến 10/4/2024. Địa điểm: Tại các khoa phòng thuộc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê. THÀNH PHẦN, NỘI DUNG Nội dung: - Kiểm tra theo Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện phiên bản 2.0 năm 2016 của Bộ Y tế. - Đánh giá cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp theo Quyết định 5959/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. - Đổi mới p...

Thư mời chào giá Dịch vụ nâng cấp, bảo trì và gia hạn trang thông tin điện tử (Website)

                                                   Kính gửi: Quý Đơn vị, Công ty          Căn cứ vào vào phiếu trình đề xuất của Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ về việc nâng cấp, bảo trì và gia hạn trang thông tin điện tử (Website).          Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu mua sắm gói Dịch vụ nâng cấp, bảo trì và gia hạn trang thông tin điện tử (Website) tại địa chỉ:  https://trungta...

Thông báo triển khai dịch vụ kỹ thuật mới

      Căn cứ quyết định số 545/QĐ-SYT ngày 10 tháng 7 năm 2022 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Danh mục chuyên môn kỹ thuật bổ sung lần 5 trong khám bệnh, chữa bệnh đối với Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.       Căn cứ thời gian phê duyệt thực hiện dịch vụ kỹ thuật từ Hệ thống giám định Bảo hiểm xã hội ngày 27 tháng 7 năm 2022.       Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo đ...

BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

                                              DANH MỤC BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN          Khía cạnh (Dimension)                                                     Chỉ số                                                  (Indicator)       Thành tố       (Element) Năng lực chuyên môn (1 chỉ số)  1. Tỷ lệ phẫu thuật từ loại II trở lên  Quá tr...

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và tháng tiêu dùng số

         Ngày 16/6/2022, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.          Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng là “đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phá...

Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09 năm 2022

      Thực hiện Công văn số 4041/SYT-NVY ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc đảm bảo công tác y tế và phòng, chống dịch trong Lễ Quốc khánh 02/9.       Trung tâm Y tế quận Thanh Khê kính thông báo việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2022 như sau:       Thời gian nghỉ lễ: Từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 04/9/2022.       Trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9. Trung tâm Y tế ...

THƯ MỜI CHÀO GIÁ MÁY IN

Kính gửi: Quý công ty         Căn cứ Kế hoạch số 1606/KH-TTYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 về về nâng cấp, bảo trì, sữa chữa máy vi tính, máy in và thiết bị văn phòng tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2022. Đề xuất duyệt mua sắm máy in của khoa Liên chuyên khoa ngày 18 tháng 07 năm 2022 đã được phê duyệt mua sắm.         Để có cơ sở  thực hiện mua sắm, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê kính mời ...

Chiêu sinh lớp đào tạo liên tục “Thực hành lâm sàng cho Bác sĩ Y khoa”

                                                                   Kính gửi: Các Trường đào tạo Ngành Y Dược           Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế về Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;           Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;           Căn cứ Quyết định số 1196/QĐ-SYT ngày 23 tháng 10 năm 20...

Chiêu sinh lớp đào tạo liên tục “Thực hành lâm sàng cho điều dưỡng”

                                                                      Kính gửi: Các Trường đào tạo Ngành Y Dược           Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế về Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;           Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;           Căn cứ Quyết định số 1196/QĐ-SYT ngày 23 tháng 10 năm...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN