Thông báo triển khai dịch vụ kỹ thuật mới

      Căn cứ quyết định số 545/QĐ-SYT ngày 10 tháng 7 năm 2022 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Danh mục chuyên môn kỹ thuật bổ sung lần 5 trong khám bệnh, chữa bệnh đối với Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.       Căn cứ thời gian phê duyệt thực hiện dịch vụ kỹ thuật từ Hệ thống giám định Bảo hiểm xã hội ngày 27 tháng 7 năm 2022.       Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo đ...

BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

                                              DANH MỤC BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN          Khía cạnh (Dimension)                                                     Chỉ số                                                  (Indicator)       Thành tố       (Element) Năng lực chuyên môn (1 chỉ số)  1. Tỷ lệ phẫu thuật từ loại II trở lên  Quá tr...

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và tháng tiêu dùng số

         Ngày 16/6/2022, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.          Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng là “đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phá...

Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09 năm 2022

      Thực hiện Công văn số 4041/SYT-NVY ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc đảm bảo công tác y tế và phòng, chống dịch trong Lễ Quốc khánh 02/9.       Trung tâm Y tế quận Thanh Khê kính thông báo việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2022 như sau:       Thời gian nghỉ lễ: Từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 04/9/2022.       Trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9. Trung tâm Y tế ...

THƯ MỜI CHÀO GIÁ MÁY IN

Kính gửi: Quý công ty         Căn cứ Kế hoạch số 1606/KH-TTYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 về về nâng cấp, bảo trì, sữa chữa máy vi tính, máy in và thiết bị văn phòng tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2022. Đề xuất duyệt mua sắm máy in của khoa Liên chuyên khoa ngày 18 tháng 07 năm 2022 đã được phê duyệt mua sắm.         Để có cơ sở  thực hiện mua sắm, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê kính mời ...

Chiêu sinh lớp đào tạo liên tục “Thực hành lâm sàng cho Bác sĩ Y khoa”

     Đáp ứng nhu cầu học thực hành lâm sàng nhằm nâng cao kỷ năng, năng lực thực hành và làm căn cứ để cấp chứng chỉ hành nghề cho đội ngũ cho bác sĩ. Trung tâm Y tế quận Thanh Khê tổ chức lớp đào tạo liên tục “Thực hành lâm sàng cho Bác sĩ Y khoa” dành cho đối tượng bác sĩ mới tốt nghiệp, chưa có chứng chỉ hành nghề. Thông tin khóa học như sau: Mục tiêu      Đào tạo thực hành chuyên ngà...

Chiêu sinh lớp đào tạo liên tục “Thực hành lâm sàng cho điều dưỡng”

          Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế về Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;           Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;           Căn cứ Quyết định số 1196/QĐ-SYT ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Sở Y tế về việc phân công các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ ...

BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Khía cạnh (Dimension) Chỉ số (Indicator) Thành tố (Element) Năng lực chuyên môn (1 chỉ số)  1. Tỷ lệ phẫu thuật từ loại II trở lên  Quá trình An toàn (4 chỉ số) 2. Số sự cố y khoa nghiêm trọng Đầu ra 3. Số sự cố ngoài y khoa nghiêm trọng Đầu ra Hiệu suất (4 chỉ số) 4. Thời gian khám bệnh trung bình của...

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ, NỘI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ QUÝ III NĂM 2020

THÔNG TIN CHUNG Thời gian khảo sát: Từ ngày 14/9/2020 đến 30/9/2020. Mẫu phiếu khảo sát: Mẫu phiếu số 1, số 2 theo quy định của Bộ Y tế Phương pháp chọn mẫu: Chọn ngẫu nhiên và đại diện (theo hướng dẫn của Bộ Y tế) Đối tượng: Người bệnh đến khám tại bệnh viện đồng ý tham gia khảo sát, tỉnh táo, trên 18 tuổi; trong trường hợp bệnh nhân không thể trả lời tiến hành khảo sát người nhà ...

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ, NỘI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ QUÝ II NĂM 2020

THÔNG TIN CHUNG Thời gian khảo sát: Bắt đầu từ ngày 04/5/2020 đến 20/5/2020 Mẫu phiếu khảo sát: Mẫu phiếu số 1, số 2 theo quy định của Bộ Y tế Phương pháp chọn mẫu: Chọn ngẫu nhiên và đại diện (theo hướng dẫn của Bộ Y tế) Đối tượng: Người bệnh đến khám tại bệnh viện đồng ý tham gia khảo sát, tỉnh táo, trên 18 tuổi; trong trường hợp bệnh nhân không thể trả lời tiến hành khảo sát người ...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN