Hướng dẫn xét thi đua khen thưởng năm 2017

Công văn số 3187/SYT-TCCB của Sở Y tế thành phos Đà Nẵng ngày 31 tháng 11 năm 2017 về hướng dẫn xét thi đua khen thưởng năm 2017: Tải văn bản tại đây Biểu mẫu :  -PHIẾU KIỂM THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2017: SYT-phieukiemthiduakhenthuong2017 -DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM 2017: SYT-DSdenghithuduakhenthuong2017

Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chánh thanh tra Sở Y tế

Ngày 12 tháng 12 năm 2016, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà nẵng đã ban hành quyết định số 800/QĐ-SYT về việc bổ nhiệm ông trương Văn Trình, Bác sỹ CKII, phó chánh thanh tra Sở Y tế, giữ chức vụ Chánh thanh tra Sở Y tế trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2016 [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/3580-SYT-gioithieuchucdanhvachukyChanhThanhtraSYT.pdf\"] 
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN