Tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố đón Tết Canh Tý năm 2020

           Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 06/01/2020 của Phó Chủ tịch UBND TPĐN về việc Tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố đón Tết Canh Tý năm 2020;            Thực hiện công văn số 91/SYT-NVY ngày 13/01/2020 của Giám đốc Sở Y tế TPĐN về đảm bảo tiêu chí Cơ sở y tế \"Xanh - Sạch trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2020;            Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Trung t...

Kế hoạch Triển khai xây dựng Cơ sở Y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2019

Thực hiện Kế hoạch 1320/KH-SYT ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Sở Y tế về việc kiểm tra, chấm điểm, đánh giá công tác “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng người bệnh” và cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” và Kế hoạch số 139/KH-TTYT ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Trung tâm y tế Thanh Khê về việc triển khai xây dựng Cơ sở Y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”; Trung tâm Y tế quận...

Kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở Y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.

Thực hiện kế hoạch 1320/KH-SYT ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Sở Y tế về việc kiểm tra, chấm điểm, đánh giá công tác\"Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng đến sự hài lòng người bệnh\" và cơ sở Y tế \"Xanh - Sạch - Đẹp\". Trung tâm Y tế quận Thanh Khê  lập kế hoạch số 139/KH-TTYT ngày 07 tháng 06 năm 2017 kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở Y tế \"Xanh - Sạch - Đẹp\".   ...

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ “XANH – SẠCH – ĐẸP”

1. Quyết định số 6573/QĐ-BYT ngày 03 tháng 11 năm 2016 về việc ban hành Hướng dẫn triển khai cơ sở Y tế \" Xanh - Sạch - Đẹp\" của Bộ Y tế [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/6573-BYT-banhanhHDtrienkhaicosoytexanhsachdep.pdf\"] 2. Bảng đánh giá tiêu chí cơ sở Y tế \"Xanh - Sạch - Đẹp\" [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/ban...

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai cơ sở Y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”

Thực hiện kế hoạch 1320/KH-SYT ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Sở Y tế về việc kiểm tra, chấm điểm, đánh giá công tác\"Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng đến sự hài lòng người bệnh\" và cơ sở Y tế \"Xanh - Sạch - Đẹp\". Trung tâm Y tế quận Thanh Khê  ra quyết định số 136/QĐ-TTYT ngày 01 tháng 06 năm 2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai cơ sở Y tế \"Xanh - Sạch - Đẹ...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN