VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ “XANH – SẠCH – ĐẸP”

Hôm nay: 29-11-2023 4:15:08 PM

1. Quyết định số 6573/QĐ-BYT ngày 03 tháng 11 năm 2016 về việc ban hành Hướng dẫn triển khai cơ sở Y tế " Xanh - Sạch - Đẹp" của Bộ Y tế

6573-BYT-banhanhHDtrienkhaicosoytexanhsachdep

2. Bảng đánh giá tiêu chí cơ sở Y tế "Xanh - Sạch - Đẹp"

bangdanhgiatieuchicosoytexanhsachdeptheoQĐ3638

3. Bảng hướng dẫn triển khai xây dựng cơ sở Y tế "Xanh - Sạch - Đẹp"

SYT-HDtrienkhaicosoytexanhsachdep


Tin liên quan