Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2022THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2022

           Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;          Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển...

Chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023–2025

Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quy định chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023 – 2025 Tải văn bản: tại đây [pdf-embedder url=\"https://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/7254-cv.signed.pdf\" title=\"7254 cv.signed\"]

Tuyển dụng Hộ lý và Nhân viên vệ sinh làm sạch

Căn cứ Đề án vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động như sau:       I.NHU CẦU Số lượng - Hộ lý: 01 - Nhân viên vệ sinh làm sạch: 06 Điều kiện dự tuyển - Độ tuổi: Nữ từ 18 đến 55 tuổi; - Có sức khỏe, đạo đức tốt; siêng năng, trung thực, có trách nhiệm, tận tâm với công việc; - Lý lịch rõ ràng; - Không bị truy ...

Kết quả vòng 2 tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

        Thực hiện Quyết định số 415/QĐ-SNV ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2022; Căn cứ Biên bản ngày 14/12/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê; Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo một số nội dung sau: Danh sách tổng hợp kết qu...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN