Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2022THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2022

Hôm nay: 25-08-2023 9:09:17 PM

 

         Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

         Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

         Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-SNV ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê trực thuộc Sở Y tế năm 2022;

         Căn cứ Công văn số 915/SYT-TCCB ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê;

         Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2022 như sau:

  1. Kết quả trúng tuyển: 23 người

(Đính kèm Quyết định số 217/QĐ-SNV ngày 08/3/2023 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, trực thuộc Sở Y tế năm 2022).

  1. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

- Yêu cầu các ứng viên trúng tuyển mang bảng chính các văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến vị trí tuyển dụng đến Trung tâm Y tế quận Thanh Khê (trong giờ hành chính) để kiểm tra, đối chiếu và hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng.

Hồ sơ bao gồm:

+ Bảng chính Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân;

+ Bảng chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để kiểm tra, đối chiếu (Trường hợp phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ báo cáo Sở Y tế hủy kết quả trúng tuyển);

+ 01 bảng sao (công chứng) các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có), sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (có thể bổ sung sau, nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này);

+ 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, năm sinh);

+ Đối với những người có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, yêu cầu nộp sổ BHXH để xem xét chế độ tập sự và xếp lương đối với viên chức trúng tuyển theo quy định;

+ Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động (nếu người trúng tuyển đang công tác tại các đơn vị khác);

         Thời gian: từ ngày 17/3/2022 đến 25/3/2022

         - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022, người trúng tuyển không đến hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển và ký kết hợp đồng làm việc, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê sẽ báo cáo với cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả trúng tuyển theo quy định.

         Trên đây là thông báo các nội dung về kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê./.

         Quyết định tuyển dụng: Tải văn bản tại đây

217.QD.SNV.signed.signed-1

         Phụ lục đính kèm

PHU LUC 217.QD.SNV.signed


Tin liên quan