Lịch công tác 2019

Hôm nay: 21-11-2023 1:52:30 PM

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xin thông báo lịch làm việc hàng tuần để nhân dân, đối tác liên hệ công tác được thuận lợi:

Lịch tuần 52_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 51_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 50_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 49_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 48_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 47_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 46_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 45_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 44_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 43_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 42_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 41_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 40_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 39_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 38_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 37_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 36_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 35_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 34_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 33_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 32_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 31_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 30_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 29_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 28_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 27_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 26_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 25_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 24_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 23_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 22_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 21_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 20_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 19_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 18_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 17_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 16_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 15_2019:tải văn bản tại đây

Lịch tuần 14_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 13_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 12_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 11_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 10_2019:tải văn bản tại đây

Lịch tuần 09_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 08_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 07_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 06_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 05_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 04_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 03_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 02_2019: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 01_2019: tải văn bản tại đây


Tin liên quan