Lịch công tác 2024

Hôm nay: 23-05-2024 11:39:52 AM

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xin thông báo lịch làm việc hàng tuần để nhân dân, đối tác liên hệ công tác được thuận lợi:

Lịch tuần 20_2024: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 19_2024: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 17+18_2024: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 16_2024: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 15_2024: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 14_2024: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 13_2024: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 12_2024: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 11_2024: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 10_2024:tải văn bản tại đây

Lịch tuần 09_2024: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 08_2024: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 06+7_2024: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 05_2024: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 04_2024: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 03_2024: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 02_2024: tải văn bản tại đây

Lịch tuần 01_2024:  tải văn bản tại đây

 


Tin liên quan