Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê quý IV năm 2022

  THÔNG TIN CHUNG - Thời gian khảo sát: Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 10/11/2022. - Mẫu phiếu khảo sát: Mẫu phiếu khảo sát số 01 theo quy định của Bộ Y tế. - Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên và đại diện (theo hướng dẫn của Bộ Y tế). - Đối tượng: Người bệnh đang nằm điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế đồng ý tham gia khảo sát, tỉnh táo, trên 18 tuổi; trong trường hợp bệnh nhân ...

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê quý IV năm 2022

THÔNG TIN CHUNG - Thời gian khảo sát: Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 11/11/2022 - Mẫu phiếu khảo sát: Mẫu phiếu khảo sát số 02 theo quy định của Bộ Y tế. - Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên và đại diện (theo hướng dẫn của Bộ Y tế). - Đối tượng: Người bệnh đến khám tại Trung tâm Y tế đồng ý tham gia khảo sát, tỉnh táo, trên 18 tuổi; trong trường hợp bệnh nhân không thể trả lời tiế...

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê quý III năm 2022

THÔNG TIN CHUNG - Thời gian khảo sát: Từ ngày 02/8/2022 đến ngày 15/9/2022. - Mẫu phiếu khảo sát: Mẫu phiếu khảo sát số 02 theo quy định của Bộ Y tế. - Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên và đại diện (theo hướng dẫn của Bộ Y tế). - Đối tượng: Người bệnh đến khám tại Trung tâm Y tế đồng ý tham gia khảo sát, tỉnh táo, trên 18 tuổi; trong trường hợp bệnh nhân không thể trả lời tiến...

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê quý III năm 2022

THÔNG TIN CHUNG - Thời gian khảo sát: Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 19/9/2022 - Mẫu phiếu khảo sát: Mẫu phiếu khảo sát số 02 theo quy định của Bộ Y tế. - Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên và đại diện (theo hướng dẫn của Bộ Y tế). - Đối tượng: Người bệnh đến khám tại Trung tâm Y tế đồng ý tham gia khảo sát, tỉnh táo, trên 18 tuổi; trong trường hợp bệnh nhân không thể trả lời tiến ...

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê quý II năm 2022

THÔNG TIN CHUNG - Thời gian khảo sát: Từ ngày 17/5/2022 đến ngày 18/6/2022. - Mẫu phiếu khảo sát: Mẫu phiếu khảo sát số 01 theo quy định của Bộ Y tế. - Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên và đại diện (theo hướng dẫn của Bộ Y tế). - Đối tượng: Người bệnh đang nằm điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế đồng ý tham gia khảo sát, tỉnh táo, trên 18 tuổi; trong trường hợp bệnh nhân không...

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê quý II năm 2022

THÔNG TIN CHUNG - Thời gian khảo sát: Từ ngày 04/4/2022 đến ngày 28/6/2022. - Mẫu phiếu khảo sát: Mẫu phiếu khảo sát số 02 theo quy định của Bộ Y tế. - Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên và đại diện (theo hướng dẫn của Bộ Y tế). - Đối tượng: Người bệnh đến khám tại Trung tâm Y tế đồng ý tham gia khảo sát, tỉnh táo, trên 18 tuổi; trong trường hợp bệnh nhân không thể trả lời tiến...

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê quý I năm 2022

THÔNG TIN CHUNG - Thời gian khảo sát: Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 12/5/2022. - Mẫu phiếu khảo sát: Mẫu phiếu khảo sát số 02 theo quy định của Bộ Y tế. - Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên và đại diện (theo hướng dẫn của Bộ Y tế). - Đối tượng: Người bệnh đến khám tại Trung tâm Y tế đồng ý tham gia khảo sát, tỉnh táo, trên 18 tuổi; trong trường hợp bệnh nhân không thể trả lời tiến...

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê quý I năm 2022

THÔNG TIN CHUNG - Thời gian khảo sát: Từ ngày 20/4/2022 đến ngày 13/5/2022. - Mẫu phiếu khảo sát: Mẫu phiếu khảo sát số 01 theo quy định của Bộ Y tế. - Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên và đại diện (theo hướng dẫn của Bộ Y tế). - Đối tượng: Người bệnh đang nằm điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế đồng ý tham gia khảo sát, tỉnh táo, trên 18 tuổi; trong trường hợp bệnh nhân không...

HỘI THI TAY NGHỀ – QUY TĂC ỨNG XỬ ĐIỀU DƯỠNG – HỘ SINH – KTV – Y SĨ TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ NĂM 2022

       Nhằm tạo phong trào thi đua học tập, rèn luyện tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, ứng xử khéo và rèn luyện kỹ năng phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đậu mùa khỉ trong đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, y sĩ tại Trung tâm, góp phần tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, nâng cao kiến thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc ngày càng cao củ...

Thư mời Mua sắm vật tư chuyên môn, vật rẻ mau hỏng

       Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu Mua sắm vật tư chuyên môn, vật rẻ mau hỏng cho các khoa phòng (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).        Trung tâm kính mời Quý công ty tham gia chào giá, gửi về Phòng Tài chính- Kế toán. Địa chỉ: K62/32 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Hạn cuối: 17h00 ngày 10/10/2022        Hồ sơ chào giá gồm: Báo giá...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN