Kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở Y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.

Hôm nay: 11-05-2024 2:01:48 PM

Thực hiện kế hoạch 1320/KH-SYT ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Sở Y tế về việc kiểm tra, chấm điểm, đánh giá công tác"Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng đến sự hài lòng người bệnh" và cơ sở Y tế "Xanh - Sạch - Đẹp".

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê  lập kế hoạch số 139/KH-TTYT ngày 07 tháng 06 năm 2017 kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở Y tế "Xanh - Sạch - Đẹp".

 

Kế hoạch số 139/KH-TTYT ngày 07 tháng 06 năm 2017 kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở Y tế "Xanh - Sạch - Đẹp"

Nội dung cụ thể như sau:

139-TTYT-trienkhaixaydungcosoytexanhsachdep


Tin liên quan