Quy định trong việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân

   Số hiệu   25/2010/TT-BTTTT  Ngày ban hành  15/11/2010  Cơ quan ban hành  Bộ Thông tin và Truyền thông  Loại văn bản  Thông tư Trích yếu nội dung   Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước  Đính kèm  Tải văn bản tại đây &n...

CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CÁ NHÂN

CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CÁ NHÂN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ        Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê (Sau đây gọi tắt là Cổng TTĐT) trên mạng Internet tại địa chỉ http://trungtamytethanhkhe.com        Nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời bảo mật thông tin cá nhân, Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đưa ra ...

Kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở Y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.

Thực hiện kế hoạch 1320/KH-SYT ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Sở Y tế về việc kiểm tra, chấm điểm, đánh giá công tác\"Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng đến sự hài lòng người bệnh\" và cơ sở Y tế \"Xanh - Sạch - Đẹp\". Trung tâm Y tế quận Thanh Khê  lập kế hoạch số 139/KH-TTYT ngày 07 tháng 06 năm 2017 kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở Y tế \"Xanh - Sạch - Đẹp\".   ...

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ “XANH – SẠCH – ĐẸP”

1. Quyết định số 6573/QĐ-BYT ngày 03 tháng 11 năm 2016 về việc ban hành Hướng dẫn triển khai cơ sở Y tế \" Xanh - Sạch - Đẹp\" của Bộ Y tế [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/6573-BYT-banhanhHDtrienkhaicosoytexanhsachdep.pdf\"] 2. Bảng đánh giá tiêu chí cơ sở Y tế \"Xanh - Sạch - Đẹp\" [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/ban...

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai cơ sở Y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”

Thực hiện kế hoạch 1320/KH-SYT ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Sở Y tế về việc kiểm tra, chấm điểm, đánh giá công tác\"Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng đến sự hài lòng người bệnh\" và cơ sở Y tế \"Xanh - Sạch - Đẹp\". Trung tâm Y tế quận Thanh Khê  ra quyết định số 136/QĐ-TTYT ngày 01 tháng 06 năm 2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai cơ sở Y tế \"Xanh - Sạch - Đẹ...
Các ban ngành liên quan



FAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN