Hẹn giờ giao dịch hành chính và khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

       Nhằm triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, đặc biệt là nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tiến hành xây dựng video clip tuyên truyền về nội dung “Phương án triển khai tiện ích hẹn giờ giao dịch hành chính và khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵ...

Báo cáo Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 296/KH-SYT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác cải cách hành chính năm 2021. Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-TTYT ngày ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021. Trung tâm Y tế quận Thanh Khê báo cáo kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2021: [pdf-embedder url=\"http://trungtam...

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

         Căn cứ vào kế hoạch số 296/KH-SYT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác cải cách hành chính năm 2021;          Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị;          Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của đơn vị, cụ thể như sau: Tải văn bản gốc: tại đây [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-...

Kế hoạch Truyền thông triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ ỵ tế, hướng đến sự hài lòng của người bệnh” năm 2020

        Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vu của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và Kế hoạch số 607/KH-BYT ngày 01/6/2015 của Bộ Y tế về việc truyền thông triển khai “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;         C...

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020

        Thực hiện Công văn số 187/SYT-VP ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Sở Y tế thành phố Đà Nằng về việc triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020;         Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị; Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 của đơn vị Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020: Tải văn bản tại đây [pdf-embedder url=\"http://tr...

Kết quả thực hiện Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

  Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-SYT ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về truyền thông cải cách hành chính năm 2019; Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đạt được những kết quả trong 06 tháng đầu năm 2019 cụ thể như sau. [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/330-TTYT.signed.pdf\"]

Kế hoạch Công tác Cải cách hành chính năm 2019

Thực hiện Công văn số 91/KH-SYT ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị; Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019 của đơn vị, cụ thể như sau: [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/42-TTYT-KHcaicachhanhchinh20...

Kế hoạch về Truyền thông cải cách hành chính năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-SYT ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về truyền thông cải cách hành chính năm 2019 của ngành Y tế thành phố Đà Nẵng; Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng kế hoạch truyền thông cải cách hành chính năm 2019 cụ thể như sau [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/41-TTYTTK-KHtruyenthongCCHC2019.signed-1.pdf\" title=\...

Thông tư số 27/2018/TT-BYT của Bộ Y tế

Thông tư số 27/2018/TT-BYT của Bộ Y tế : Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 27/2018/TT-BYT Ngày ban hành 26/10/2018 Ngày có hiệu lực 01/01/2019 Người ký Phạm Lê Tuấn Trích yếu Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên qua...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN