Hướng dẫn Thông Báo Lưu Trú Trên VneID

Hôm nay: 21-11-2023 9:51:32 PM

1. Hướng dẫn thông báo lưu trú trên VNeID

Để thông báo lưu trú trên VNeID người dân thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Chọn thủ tục hành chính.

- Bước 2: Chọn “Thông báo lưu trú”

- Bước 3: Chọn “Tạo mới yêu cầu”

- Bước 4: Chọn “Cơ quan công an thực hiện”. Lưu ý là phải chọn cả cấp tỉnh, huyện, xã.

- Bước 5: Chọn loại hình cơ sở cư trú, bao gồm:

+ Cơ sở lưu trú du lịch.

+ Ký túc xá sinh viên.

+ Cơ sở khám chữa bệnh.

+ Hộ gia đình.

+ Nhà ngăn phòng cho thuê.

+ Cơ sở khác.

- Bước 5: Chọn tên cơ sở lưu trú.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin tại các bước trên, ứng dụng sẽ hiển thị tên danh sách các cơ sở lưu trú.

- Bước 6: Chọn tiếp tục. Sau đó chọn xác nhận.

- Bước 7: Chọn “Thêm người lưu trú”

- Bước 8: Điền thông tin của người lưu trú.

+ Nếu người thông báo lưu trú đồng thời là người lưu trú thì người dân tick vào ô như trên hình, sau đó hệ thống sẽ tự điền thông tin.

+ Nếu người thông báo lưu trú không phải là người lưu trú thì phải tự điền các thông tin như ứng dụng yêu cầu.

- Bước 9: Điền thông tin lưu trú.

- Bước 10: Bấm “Lưu”

- Bước 11: Bấm “Gửi yêu cầu”

Màn hình sẽ hiển thị để xác nhận lại thông tin của người lưu trú để chúng ta rà soát lại các thông tin, sau khi hoàn tất thì chọn “Gửi yêu cầu”.


Tin liên quan