CÁC NỘI DUNG CHÍNH SÁCH MỚI,QUY ĐỊNH MỚI TẠI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NỘI VỤ CHỦ TRÌ XÂY DỰNG

        Nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Quyết định1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngà...

INFOGRAPHIC: GIỚI THIỆU THÔNG TƯ SỐ 32/2023/TT-BYT HƯỚNG DẪN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 2023

Ngày 31/12/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 32/2023/TT-BYT hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023; Trong đó quy định các nguyên tắc xác định phạm vi hành nghề của người hành nghề khám chữa bệnh. Cụ thể, phạm vi hành nghề của người hành nghề khám chữa bệnh phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:              Tải Thông tư số 32/2023/TT-BYT

Đà Nẵng phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chỉ thị số 34-CT/TU

Ngày 22/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay. Đối tượn...

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

      Căn cứ Kế hoạch số 668/KH-SYT ngày 19/02/2023 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024, Trung tâm Y tế (TTYT) quận Thanh Khê xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 như sau: 1. Mục đích - Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành uỷ...

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

      Ngày Pháp luật Việt Nam là ngày 09 tháng 11 hàng năm, được quy định theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. Việc Quốc hội lựa chọn ngày 9/11 là ngày pháp luật vì vào ngày này cách đây 75 năm, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta, Hiến pháp năm 1946.         Nhân kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm ...

Tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Dưới đây là tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 1. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015; 2. Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành; 3. Kế hoạch 4711/KH-BTT...

Luật số 65/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 65/2020/QH14 Ngày ban hành 19/06/2020 Ngày có hiệu lực 01/01/2021 Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật Tải văn bản : tại đây (nguồn: http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2020...

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

VĂN BẢN HỢP NHẤT 22/VBHN-VPQH CÁC THUỘC TÍNH Loại văn bản Văn bản hợp nhất Số, ký hiệu 22/VBHN-VPQH Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI Ngày ban hành 16/12/2019 Trích yếu hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Người ký NGUYỄN HẠNH PHÚC Ngày hiệu lực   Công báo 341 + 342 Tải văn bản: tại đây (nguồn: http...

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ

VĂN BẢN HỢP NHẤT 21/VBHN-VPQH CÁC THUỘC TÍNH Loại văn bản Văn bản hợp nhất Số, ký hiệu 21/VBHN-VPQH Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI Ngày ban hành 16/12/2019 Trích yếu hợp nhất Luật Tổ chức Chính phủ. Người ký NGUYỄN HẠNH PHÚC Ngày hiệu lực   Công báo 309 + 310 Tải văn bản: tại đây (nguồn: http://congbao.ch...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN