Kế hoạch Truyền thông triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng đến sự hài lòng của người bệnh”

            Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và Kế hoạch số 607/KH-BYT ngày 01/6/2015 của Bộ Y tế về việc truyền thông triển khai “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;      ...

KH288/KH-TTYT: Tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử năm 2017

Thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT, ngày 04 tháng 06 năm 2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện \"Đổi mới phong cách , thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh\"; Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng kế hoạch Kế hoạch tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử năm 2017 như sau: Tải văn bản: tại đây [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.c...

KH284/KH-TTYT: Quy định về trang phục Y tế năm 2017

Căn cứ vào Thông tư 45/2015/BYT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế về quy định trang phục Y tế. Thực hiện kế hoạch số 282/KH-TTYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Trung tâm Y tế thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thự hiện  \"Đổi mới phong cách , thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh\" Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Thông t...

KH283a/KH-TTYT: nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức cho CBVC và thự hiện triển khai Quyết định 2151/QĐ-BYT

Thực hiện Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 25 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng bộ Y tế ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ sở Y tế ( say đây gọi tắt là Quy tắc ứng xử) Thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT, ngày 04 tháng 06 năm 2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thự hiện \"Đổi mới phong cách , thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới...

KH282/KH-TTYT: Triển khai thự hiện “Đổi mới phong cách , thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 2017

Căn cứ Quyết định 2151/QĐ-BYT, ngày 04 tháng 06 năm 2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thự hiện \"Đổi mới phong cách , thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh\"; căn cứ kế hoạch số 494/KHLT-SYT-CĐN ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thự hiện  \"Đổi mới phong cách , thái độ phục vụ củ...

Triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU với các nội dung “5 xây – 3 chống”

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong thời gian tới, ngày 06/11/2013, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị 29-CT/TU yêu cầu các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính tr...

CHỈ THỊ 26/CT-TTg: VỀ TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung, thống nhất, quyết liệt trong hành động, kiên quyết đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, xây dựng Chính phủ trong sạch, liêm chính, kiến tạo phát triển, gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành pháp luật. ...

Quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ IV – Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Ngày 22/02/2017 Đảng ủy Trung tâm Y tế quận Thanh Khê tổ chức Hội nghị: Quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ IV - Ban chấp hành Trung ương khóa XII về\" Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ\". Báo cáo viên: BSCK1 Phan Thanh Phương-Giám đốc Trung tâm Y tế Một số hìn...

Tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2017

Ngày 13/2/2017,tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đã tổ chức  tập huấn công tác cải cách hành chính lần thứ 1 năm 2017 Báo cáo viên: BSCKI Dương Thái Thu Hải Buổi tập huấn nhằm trang bị cho CBCNV của Trung tâm kiến thức, kỹ năng và phương pháp lập kế hoạch triển khai Cải cách hành chính, tăng cường chất lượng phục vụ người bệnh. Tham dự buổi tập huấn gồm Ban lãnh đạo Trung tâm Y tế, trưởng ph...

Đề án Cải tiến quy trình khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê giai đoạn 2016-2020

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-TTYT ngày 30 tháng 12 năm 2015 về việc phê duyệt đề án \"Cải tiến quy trình khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê giai đoạn 2016-2020\" Nội dung cụ thể nhưu sau: [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN