KH288/KH-TTYT: Tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử năm 2017

Hôm nay: 11-05-2024 3:22:48 PM

Thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT, ngày 04 tháng 06 năm 2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách , thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh";

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng kế hoạch Kế hoạch tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử năm 2017 như sau:

Tải văn bản: tại đây

288-TTYT-KHtaphuankynanggiaotiepvadanhsach


Tin liên quan