Thông báo về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện Thủ tục hành chính của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Hôm nay: 25-06-2024 10:59:49 AM

       Thực hiện Công văn số 2929/UBND-KSTT ngày 04/6/2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC);

       Thực hiện Công văn số 2856/SYT-VP ngày 07/6/2024 của sở y tế thành phố Đà Nẵng chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính; 

       Trung tâm Y tế quận Thanh Khê kính thông báo cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân (gọi tắt là tổ chức, cá nhân) thực hiện Dịch vụ công trực tuyến của Sở Y tế như sau:

       1. Tạo tài khoản, mật khẩu, nộp hồ sơ trực tuyến bằng VNeID

       - Từ ngày 15/6/2024, cá nhân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an  tài khoản VNeID) để nộp hồ sơ trực tuyến. Trong quá trình đăng ký, đăng nhập gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Bộ Công an (Tổng đài 1900.0368) để được hỗ trợ và hướng dẫn.

       - Cá nhân sử dụng tài khoản VNeID để nộp hồ sơ trực tuyến cho Sở Y tế thực hiện các bước theo hình ảnh minh họa đính kèm tại mục "HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN BẰNG TÀI KHOẢN VNEID".

       2. Đối với tài khoản tổ chức, doanh nghiệp, người nước ngoài

       Các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp, người nước ngoài khi thực hiện nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Đà Nẵng vẫn  sử dụng như hiện nay và được chuyển đổi sau khi có hướng dẫn của Bộ Công an.

 

 

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN BẰNG TÀI KHOẢN VNEID

Bước 1: Vào trang Dichvucong.danang.gov.vn - chọn Đăng nhập DVCQG - chọn Tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ công an (Biểu tượng Bộ Công an)

Bước 2:  Đăng nhập tài khoản và mật khẩu VNeID - Nhập mã xác thực - Bấm xác thực

Bước 3: Chọn Sở, ban, ngành - Chọn Sở Y tế - Nộp trực tuyến thủ tục cần thực hiện

                                                                                                        Theo tổ T3G-TTYT


Tin liên quan