Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai cơ sở Y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”

Hôm nay: 11-05-2024 5:24:58 AM

Thực hiện kế hoạch 1320/KH-SYT ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Sở Y tế về việc kiểm tra, chấm điểm, đánh giá công tác"Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng đến sự hài lòng người bệnh" và cơ sở Y tế "Xanh - Sạch - Đẹp".

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê  ra quyết định số 136/QĐ-TTYT ngày 01 tháng 06 năm 2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai cơ sở Y tế "Xanh - Sạch - Đẹp"

   Quyết định số 136/QĐ-TTYT ngày 01 tháng 06 năm 2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai cơ sở Y tế "Xanh - Sạch - Đẹp"

.Nội dung cụ thể như sau:

136-TTYT-QĐBanchidaotrienkhaicosoytexanhsachdep

 


Tin liên quan