Kết quả vòng 2 tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

Hôm nay: 02-01-2024 12:02:51 AM

        Thực hiện Quyết định số 415/QĐ-SNV ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2022;

Căn cứ Biên bản ngày 14/12/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê;

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo một số nội dung sau:

  1. Danh sách tổng hợp kết quả vòng 2 tuyển dụng viên chức năm 2022 (danh sách đính kèm).
  2. Trung tâm Y tế quận Thanh Khê nhận đơn, phản ánh kiến nghị, khiếu nại về kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 trong thời gian 10 ngày, từ 15/12/2022 tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.

Sau thời gian quy định trên, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê sẽ tiến hành lập thủ tục và trình cấp thẩm quyền phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức.

Trên đây là thông báo các nội dung về dự kiến kết quả của thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê./.

1165.TB.TTYT.signed.KetQuaThi

Tải văn bản: tại đây


Tin liên quan