Kế hoạch Triển khai xây dựng Cơ sở Y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2019

Hôm nay: 11-05-2024 12:04:53 PM

Thực hiện Kế hoạch 1320/KH-SYT ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Sở Y tế về việc kiểm tra, chấm điểm, đánh giá công tác “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng người bệnh” và cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” và Kế hoạch số 139/KH-TTYT ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Trung tâm y tế Thanh Khê về việc triển khai xây dựng Cơ sở Y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”;

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng Cơ sở Y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2019, như sau:

  1. Mục tiêu chung

Đảm bảo môi trường Trung tâm Y tế “ Xanh - Sạch - Đẹp” góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng.

  1. Mục tiêu cụ thể

100% cán bộ Y tế nắm và thực hiện tốt các nội dung cơ sở y tế “ Xanh - Sạch - Đẹp”.

100% các khoa, phòng, đội, trạm cam kết thực hiện Cơ sở Y tế “ Xanh - Sạch - Đẹp”.

triển khai xây dựng Cơ sở Y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2019 : tải văn bản tại đây

636-TTYTKHXanhSachDep


Tin liên quan