Thông báo giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 kháng nguyên nhanh ngoài phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo Thông tư 02/2022TT-BYT và NQ 04/NQ-HĐND

Hôm nay: 11-05-2024 3:16:36 PM

        Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.

        Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng.

         Thực hiện chỉ đạoThực hiện chỉ đạo của Sở Y tế tại Công văn 1259 SYT-KHTC ngày 17/3/2022 về việc thực hiện Nghị Quyết 04/NQ-HĐND ngày 11/3/2022 .

        Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTYT ngày 12 tháng 3 năm 2022 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2.

        Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo hướng dẫn thanh toán giá dịch vụ xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 ngoài phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo Nghị quyết 04/NQ-HĐND như sau:

                                                                  Bảng giá thu dịch vụ Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag Test nhanh

      STT

              Nội dung thu

Mức giá (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm)

  Giá sinh phẩm

xét nghiệm nhanh

           Giá thu

( đồng/ xét nghiệm )

      01

Xét nghiệm SARS-CoV– 2 Ag Test nhanh

             11.200

            39.800

          51.000

(Mức giá trên cập nhật theo giá mua sinh phẩm xét nghiệm đến thời điểm hiện tại, nếu có thay đổi về giá mua sinh phẩm xét nghiệm,các khoa, phòng có liên quan sẽ báo cáo để điều chỉnh giá thu cho phù hợp theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng).


Tin liên quan