Chiêu sinh lớp đào tạo liên tục “Thực hành lâm sàng cho Bác sĩ Y khoa”

     Đáp ứng nhu cầu học thực hành lâm sàng nhằm nâng cao kỷ năng, năng lực thực hành và làm căn cứ để cấp chứng chỉ hành nghề cho đội ngũ cho bác sĩ. Trung tâm Y tế quận Thanh Khê tổ chức lớp đào tạo liên tục “Thực hành lâm sàng cho Bác sĩ Y khoa” dành cho đối tượng bác sĩ mới tốt nghiệp, chưa có chứng chỉ hành nghề. Thông tin khóa học như sau: Mục tiêu      Đào tạo thực hành chuyên ngà...

Chiêu sinh lớp đào tạo liên tục “Thực hành lâm sàng cho điều dưỡng”

          Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế về Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;           Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;           Căn cứ Quyết định số 1196/QĐ-SYT ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Sở Y tế về việc phân công các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ ...

BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Khía cạnh (Dimension) Chỉ số (Indicator) Thành tố (Element) Năng lực chuyên môn (1 chỉ số)  1. Tỷ lệ phẫu thuật từ loại II trở lên  Quá trình An toàn (4 chỉ số) 2. Số sự cố y khoa nghiêm trọng Đầu ra 3. Số sự cố ngoài y khoa nghiêm trọng Đầu ra Hiệu suất (4 chỉ số) 4. Thời gian khám bệnh trung bình của...

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ, NỘI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ QUÝ III NĂM 2020

THÔNG TIN CHUNG Thời gian khảo sát: Từ ngày 14/9/2020 đến 30/9/2020. Mẫu phiếu khảo sát: Mẫu phiếu số 1, số 2 theo quy định của Bộ Y tế Phương pháp chọn mẫu: Chọn ngẫu nhiên và đại diện (theo hướng dẫn của Bộ Y tế) Đối tượng: Người bệnh đến khám tại bệnh viện đồng ý tham gia khảo sát, tỉnh táo, trên 18 tuổi; trong trường hợp bệnh nhân không thể trả lời tiến hành khảo sát người nhà ...

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ, NỘI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ QUÝ II NĂM 2020

THÔNG TIN CHUNG Thời gian khảo sát: Bắt đầu từ ngày 04/5/2020 đến 20/5/2020 Mẫu phiếu khảo sát: Mẫu phiếu số 1, số 2 theo quy định của Bộ Y tế Phương pháp chọn mẫu: Chọn ngẫu nhiên và đại diện (theo hướng dẫn của Bộ Y tế) Đối tượng: Người bệnh đến khám tại bệnh viện đồng ý tham gia khảo sát, tỉnh táo, trên 18 tuổi; trong trường hợp bệnh nhân không thể trả lời tiến hành khảo sát người ...

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ, NỘI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ QUÝ I NĂM 2020

  THÔNG TIN CHUNG Thời gian khảo sát: Bắt đầu từ ngày 01/3/2020 đến 15/3/2020 Mẫu phiếu khảo sát: Mẫu phiếu số 1, số 2 theo quy định của Bộ Y tế Phương pháp chọn mẫu: Chọn ngẫu nhiên và đại diện (theo hướng dẫn của Bộ Y tế) Đối tượng: Người bệnh đến khám tại bệnh viện đồng ý tham gia khảo sát, tỉnh táo, trên 18 tuổi; trong trường hợp bệnh nhân không thể trả lời tiến hành khảo sá...

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ QUÝ IV NĂM 2019

THÔNG TIN CHUNG Thời gian khảo sát: Bắt đầu từ ngày 01/11/2019 đến 12/12/2019 Mẫu phiếu khảo sát: Mẫu phiếu số 1 theo quy định của Bộ Y tế Phương pháp chọn mẫu: Chọn ngẫu nhiên và đại diện (theo hướng dẫn của Bộ Y tế) Đối tượng: Người bệnh đến khám tại bệnh viện đồng ý tham gia khảo sát, tỉnh táo, trên 18 tuổi; trong trường hợp bệnh nhân không thể trả lời tiến hành khảo sát người...

Kế hoạch Cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh dựa trên kết quả khảo sát hài lòng người bệnh quý III năm 2019

      Kế hoạch Cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh dựa trên kết quả khảo sát hài lòng người bệnh quý III năm 2019       Căn cứ “Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện” ban hành kèm theo QĐ số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ y tế;       Dựa trên Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh quý III năm 2019 và Danh sách các vấn đề cần ưu tiên giải quyết sau khảo sát của Tổ khảo sát hài...

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh ngoại trú, nội trú tại Trung tâm Y tế Quận Thanh Khê quý III năm 2019

THÔNG TIN CHUNG Thời gian khảo sát: Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 30/9/2019. Mầu phiếu khảo sát: Mầu phiếu khảo sát số 01, 02 theo quy định của Bộ Y tế. Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu ngẫu nhiên và đại diện (theo hướng dẫn của Bộ Y tế). Đối tượng: người bệnh đến khám tại bệnh viện đồng ý tham gia khảo sát, tỉnh táo, trên 18 tuổi; trong trường hợp bệnh nhân không thể trả lời tiến hành kh...

Cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh dựa trên kết quả khảo sát “Hài lòng người bệnh” quý II/2019

Căn cứ “Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện” ban hành kèm theo QĐ số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ y tế; Dựa trên Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh quý II năm 2019 và Danh sách các vấn đề cần ưu tiên giải quyết sau khảo sát của Tổ khảo sát hài lòng người bệnh TTYT quận Thanh Khê; Tổ khảo sát hài lòng người bệnh TTYT quận Thanh Khê xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN