Báo cáo Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Hôm nay: 27-03-2023 1:06:43 AM

Thực hiện Kế hoạch số 296/KH-SYT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác cải cách hành chính năm 2021.

Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-TTYT ngày ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021.

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê báo cáo kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2021:

538.BC.TTYT.BC CCHC6t2021.signed


Tin liên quan