Các Trạm Y tế phường thuộc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng mở rộng

Hôm nay: 11-05-2024 10:34:15 AM

     Từ 25/4/2020-27/4/2020, Các Trạm Y tế phường thuộc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em trong diện
     Mặc dầu thời tiết không ủng hộ nhưng các trạm y tế vẫn cố gắng vừa đảm bảo quy trình tiêm chủng mở rộng, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19: Sát khuẩn tay, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách, đảm bảo giãn khoảng cách theo quy định.Tin liên quan