Đăng ký danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh

Hôm nay: 30-05-2024 2:51:13 AM

Kính gửi: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê kính gửi danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh như sau:         

  1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.
  2. Địa chỉ: K62/32 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
  3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh

Stt

Họ và tên

Thời gian đăng ký thực hành tại cơ sở thực hành

Chức danh chuyên môn đăng ký thực hành

1

Nguyễn Thị Bích Liên

Từ 01/11/2022 đến 30/4/2024

Bác sỹ Y khoa

2

Trần Lan Vy

Từ 01/12/2022 đến 31/5/2024

Bác sỹ Y khoa

3

Nguyễn Văn Chí Hưng

 Từ 11/11/2022 đến 17/01/2024

Bác sỹ Y khoa

4

Lê Thành Quang Nam  

 Từ 01/12/2022 đến 31/5/2024

Bác sỹ Y khoa

5

Nguyễn Thị Ánh

 Từ 01/02/2023 đến 31/5/2024

Bác sỹ Y khoa

6

Lê Tiến Chuyên

Từ 01/02/2023 đến 31/5/2024

Bác sỹ Răng Hàm Mặt

7

Dương Thục Trinh

Từ 04/4/2023

đến 04/04/2024

Bác sỹ Y học dự phòng

8

Lê Thị Thanh Trà

Từ 04/4/2023 đến 04/4/2024

Bác sỹ Y học dự phòng

9

Đặng Thị Mai

Từ 04/4/2023 đến 04/4/2024

Bác sỹ Y học dự phòng

10

Trần Minh Thư

Từ 04/4/2023 đến 04/4/2024

Bác sỹ Y học dự phòng

11

Huỳnh Đăng Thục Đoan

Từ 04/4/2023 đến 04/01/2024

Diều dưỡng Đa khoa

12

Trần Lê Kim Ngọc

Từ 26/6/2023 đến 26/3/2024

Điều dưỡng đa khoa

13

Mai Thị Ánh Nhung

Từ 27/6/2023 đến 27/3/2024

Điều dưỡng đa khoa

14

Nguyễn Thị Na

Từ 27/6/2023 đến 27/3/2024

Điều dưỡng đa khoa

15

Phạm Thị Quyên

Từ 27/6/2023 đến 27/3/2024

Điều dưỡng đa khoa

16

Trương Hoàng Long

Từ 27/6/2023 đến 27/3/2024

Kỹ thuật hình ảnh y học  

17

Trương Thị Thu Thảo

Từ 27/6/2023 đến 27/3/2024

Điều dưỡng đa khoa

18

Võ Thị Kim Dung

Từ 27/6/2023 đến 27/3/2024

Điều dưỡng đa khoa

19

Lê Thị Hiền Lương

Từ 28/6/2023 đến 28/3/2024

Điều dưỡng đa khoa

20

Lê Thị Như Nga

Từ 28/6/2023 đến 28/3/2024

Điều dưỡng đa khoa

21

Đoàn Thị Kim Thanh

Từ 28/6/2023 đến 28/3/2024

Điều dưỡng đa khoa

22

Trần Minh Huyền

Từ 28/7/2023 đến 28/7/2024

Bác sỹ Răng Hàm Mặt

23

Lê Thị Hồng Thắm

Từ 17/10/2023 đến 17/7/2024

Điều dưỡng Đa khoa

24

Phan Thị Mỹ Hoằng

Từ 06/11/2023 đến 06/11/2024

Bác sĩ Răng Hàm Mặt

25

Nguyễn Cao Thiện Phúc

Từ 15/01/2024 đến 15/7/2024

KTV Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng

26

Nguyễn Thị Kim Tha

Từ 15/02/2024 đến 15/02/2025

Bác sỹ Y khoa

                Trung tâm Y tế quận Thanh Khê kính gửi dánh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh về Sở Y tế thành phố Đà Nẵng./.

Tải file:Tại đây

480.TTYT.KHNV.sDanh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh


Tin liên quan