Danh mục hoá chất, VTYT sử dụng tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2021-2023 ( Đợt 2)

Hôm nay: 17-05-2024 3:31:29 AM

Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-UB ngày 24/02/1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Y tế quận Thanh Khê;

Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 1292QĐ-SYT ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 9, 10, 11, 18thuộc dự án  Đấu thầu tập trung cấp địa phương cung cấp hoá chất, VTYT năm 2021- 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ kết luận của phiên họp Hội đồng thuốc và điều trị Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 30 tháng 12 năm 2021;

Theo đề nghị của Trưởng khoa Dược - TTB - VTYT Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.

                                                           QUYẾT ĐỊNH

Tải văn bản: Tại đây

Tin liên quan