QUYẾT ĐỊNH SỐ 6635/QĐ-BYT: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH”

Trích dẫn nội dung của quyết định QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH” BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 1640/QĐ-...

CV 8796/BYT-TCCH: Điều chỉnh một số tiêu chí chấm điểm kết quả triển khai quyết định 2151/QĐ-BYT

Ngày 07 tháng 11 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành Quyết định số 6635/QĐ-BYT về việc kiện toàn các đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, đồng thời ban hành kèm theo Tiêu chí chấm điểm kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tuy nhiên, qua kiểm tra chấm đi...

CV 2579: Hướng dẫn thực hiện sơ kết triển khai quyết định số 2151/QĐ-BYT

Quyết định số 2151 /QĐ-BYT, ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh\" và quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2016 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai cơ sở Y tế \"Xanh-Sạch-Đẹp\". Các đơn đị trong toàn ngành từ TW tới địa phương đã tích cực triển khai...

Quyết định 2151: Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế

Quyết định số 2151 /QĐ-BYT, ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh\".  Văn bản hướng dẫn thực hiện quyết số 2151 /QĐ-BYT [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/3508-SYT-chamdiemketquathuchienQD2151-BYTnam2016-4.pdf\" title=\"3508...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN