Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

Hôm nay: 05-06-2024 10:53:14 AM

        Căn cứ Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp;

        Thực hiện Nghị Quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng. Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng;

        Căn cứ công văn 2700/SYT-KHTC ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND;

                                                                 Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo:

        Kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2024. Trung tâm Y tế quận Thanh Khê áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế theo Nghị Quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (Kèm theo bảng niêm yết giá)

        Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, kính thông báo cho người bệnh khi tham gia KCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế được biết./.

        Tải file: Thông báoBảng niêm yết giá

        Thông báo 

GiaVP2024-NQ22

        Bảng niêm yết giá

GiaVP2024-NQ22-PL


Tin liên quan