Hẹn giờ giao dịch hành chính và khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Hôm nay: 11-05-2024 11:06:26 AM

       Nhằm triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, đặc biệt là nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tiến hành xây dựng video clip tuyên truyền về nội dung “Phương án triển khai tiện ích hẹn giờ giao dịch hành chính và khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” tại đường link: https://www.youtube.com/watch?v=M7v21....

       Người dân thực hiện theo hướng dẫn của Video "Hẹn giờ giao dịch hành chính và khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" để tiết kiệm thời gian và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tới giải quyết công việc.

 


Tin liên quan