Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Hôm nay: 30-05-2024 2:44:00 AM

         Căn cứ vào kế hoạch số 296/KH-SYT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác cải cách hành chính năm 2021;

         Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị;

         Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của đơn vị, cụ thể như sau:

Tải văn bản gốc: tại đây

112.KH.TTYT.KH CCHC2021


Tin liên quan