Tập huấn chương trình: Xây dựng và thực hành tốt 5S trong bệnh viện

Hôm nay: 11-05-2024 4:48:04 PM

           Chiều 28/10/2016, Trung tâm Y tế Quận Thanh Khê đã tổ chức tập huấn Chương trình Xây dựng và thực hành tốt 5S. Qua nghiên cứu tìm hiểu các phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả quá trình quản lý, phù hợp với yêu cầu phát triển, TTYT quận Thanh Khê nhận thấy một trong những công cụ hữu ích có thể áp dụng được là “Chương trình Xây dựng và thực hành tốt 5S”. Vì vậy, Ban Giám đốc quyết định triển khai thực hiện “Chương trình Xây dựng và thực hành tốt 5S” song hành cùng chương trình quản lý chất lượng bệnh viện.


          Dự lớp tập huấn có bác sĩ Phan Thanh Phương, Giám đốc TTYT cùng đại diện của các trưởng, phó khoa/phòng, điều dưỡng trưởng trong Bệnh viện cùng các thành viên mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện.
Tham dự lớp tập huấn, các cán bộ y tế hiểu được khái niệm, mục tiêu, tác dụng và nguyên tắc của thực hành tốt 5S, nội dung, phương pháp thực hiện 5S. Theo đó, 5S là một công cụ cải tiến năng suất chất lượng có nguồn gốc từ Nhật Bản. Tên gọi của 5S xuất phát từ những chữ cái S trong tiếng Nhật, có thể hiểu là Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch Sẽ, Săn sóc và Sẵn sàng. Mục đích của 5S là tạo nên và duy trì một môi trường làm việc thuận tiện, nhanh chóng, chính xác và hiệu quả tại mọi vị trí làm việc. Trong thời gian qua, TTYT đã thực hiện thí điểm 5S tại một số khoa. Các khoa thực hiện đã có sự thay đổi trong việc sắp xếp, bố trí lại không gian làm việc hợp lí và khoa học hơn; đặc biệt là ở khoa xét nghiệm, phòng khám, phòng tiêm, phòng thủ thuật, ... Qua buổi tập huấn, các học viên sẽ biết cách áp dụng có hiệu quả công cụ 5S phù hợp với điều kiện làm việc tại khoa/phòng của mình. Trong thời gian tới, 5S sẽ được triển khai đồng bộ tại tất cả các khoa/phòng, công tác tập huấn cũng sẽ tiếp tục được tổ chức nhiều lớp góp phần nâng cao kỹ năng thực hành 5s, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ; xây dựng hình ảnh Bệnh viện uy tín, tin cậy và thân thiện và an toàn.


Tin liên quan