Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2019

Hôm nay: 11-05-2024 4:18:55 PM

        Căn cứ Kế hoạch số 527/KH-TTYT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê về việc xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2019;

        Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-SNV ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc Phê duyệt Ke hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nằng năm 2019;

         Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét tuyển viên chức ngày 28 tháng 11 năm 2019 về việc thông qua kết quả phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019 tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.

        Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến trúng tuyển xét tụỵển viên chức năm 2019 đến các thí sinh như sau:

  1. Kết quả xét tuyển viên chức: Theo danh sách đính kèm
  2. Cách tính điểm, xác định người trúng tuyển như sau:

- Điểm phỏng vấn là điểm trung bình cộng của 02 giám khảo tham gia phỏng vấn;

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

         Trung tâm Y tế quận Y tế quận Thanh Khê thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 đến các thí sinh được biết./.

766-TTYT-TBketquaxettuyenvienchucTTYTquanThanhKhenam2019.signed

Tải văn bản : Tại đây


Tin liên quan