“HÃY DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCH VÌ TƯƠNG LAI CỦA CHÍNH CHÚNG TA

       Hưởng ứng tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc năm 2020: Hãy dùng kháng sinh đúng cách vì tương lai của chính chúng ta        Hiện nay, tình trạng các loại vi khuẩn gây bệnh kháng thuốc đang là vấn đề toàn cầu, đặc biệt là ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các cơ quan quốc tế khác chỉ ra rằng vi khuẩn gây bệnh kháng kháng sinh là mộ...

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ban hành danh mục vị thuốc cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2019-2021

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng  Bộ Y tế về việc ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-SYT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4- Vị thuốc cổ truyền Mua sắm tập trung tại ...

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ban hành danh mục hóa chất, vật tư y tế sử dụng tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2019-2020 (Đợt 2)

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng  Bộ Y tế về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư Y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm Y tế;           Căn cứ  Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm phim X-qu...

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ban hành danh mục hóa chất, vật tư y tế sử dụng tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2019-2020 (Đợt 1)

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng  Bộ Y tế về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư Y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm Y tế;           Căn cứ  Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Sở Y tế  thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu Mua hóa ch...

Danh mục vị thuốc cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2019-2020

          Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng  Bộ Y tế về việc ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; Căn cứ Quyết định số 1382/QĐ-SYT ngày 16 tháng 11 năm 2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm bổ sung vị thuốc cổ truyền tập trung...

Danh mục các thuốc đấu thầu tập trung quốc gia tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2019-2021

           Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu  thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;           Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-GĐB ngày 29/12/2018 của Giám đốc Trung tâm giám định BHYT và thanh toán  đa tuyến ...

Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2019-2021

           Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu  thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;           Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng  Bộ Y tế về việc ban hành danh mục ...

7 BIỆN PHÁP HÀNH ĐỘNG ĐỂ NGĂN CHẶN VI KHUẨN KHÁNG THUỐC

      Nếu chỉ có Ngành y tế nỗ lực đảm bảo thuốc kháng sinh được sử dụng hợp lý trong cộng đồng và trong các cơ sở y tế thì sẽ không ngăn chặn được tình trạng kháng thuốc. Chính vì vậy, TCYTTG đưa ra giải pháp \"Một sức khỏe\" (One health) nhằm tập hợp các chuyên gia về sức khỏe con người, động vật, thực phẩm và môi trường thành một lực lượng và phối hợp hành động là cách duy nhất để giữ cho kh...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN