Kế hoạch truyền thông cải cách hành chính năm 2020

Hôm nay: 29-07-2021 12:36:43 PM

Kế hoạch truyền thông cải cách hành chính năm 2020

Tải văn bản: tại đây


Tin liên quan

 • Báo cáo Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

  Thực hiện Kế hoạch số 296/KH-SYT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác cải cách hành chính năm 2021. Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-TTYT ngày ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê về công tác cải cách […]

 • Thông báo tạm hoãn thời gian xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê do dịch bệnh Covid-19

          Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-SNV ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc Phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2021;         Căn cứ Thông báo […]

 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

           Thực hiện Quyết định số 213/QĐ-SNV ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc Phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 1. Tiêu chuẩn          Người đăng […]

 • Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động Quý 2 năm 2021

  Căn cứ bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về quản lý tổ […]

 • kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

           Căn cứ Kế hoạch số 98/101 -SYT ngày 12/01/2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nằng về công tác Phòng chống tham nhũng năm 2021;          Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng kế hoạch phòng chổng tham nhũng năm 2021 như sau: MỤC ĐÍCH, […]

 • Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

           Căn cứ vào kế hoạch số 296/KH-SYT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác cải cách hành chính năm 2021;          Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị;          Trung tâm Y […]

 • Nhu cầu tuyển dụng Hợp đồng lao động Quý 4 năm 2020

       Căn cứ Kế hoạch số 1164/KH-TTYT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê về việc tuyển dụng hợp đồng lao động Quý 4 năm 2020. Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động Quý 4 năm 2020, […]

 • Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động Quý 4 năm 2020

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU     1. Mục đích Tuyển chọn, bố trí sắp xếp người làm việc đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm còn thiếu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.     2. Yêu cầu          – Việc xét tuyển hợp đồng lao động căn cứ […]