Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động Quý 2 năm 2021

Hôm nay: 31-07-2021 1:06:09 AM

Căn cứ bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý;

Căn cứ Công văn số 5075/BNV-TCBC ngày 26/9/2020 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ.

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động Quý 2 năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

Tuyển chọn, bố trí sắp xếp người làm việc đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm còn thiếu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

 1. Yêu cầu

- Việc xét tuyển hợp đồng lao động căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu, chỉ tiêu số lượng người làm việc, định mức số lượng người làm việc và khả năng cân đối tài chính của Trung tâm Y tế để chi trả lương và chế độ khác cho người lao động theo quy định của Pháp luật; đảm bảo về số lượng, chất lượng; đúng cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng.

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định hiện hành của pháp luật.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG; ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

 1. Nhu cầu tuyển dụng

Dự kiến số lượng tuyển dụng trong Quí 2 năm 2021 là 06 người, cụ thể:

Chuyên ngành cần tuyển

Số lượng

Bác sĩ đa khoa

03

Dược sĩ đại học

01

Chuyên viên Tổ chức nhân sự

01

Kế toán đại học

01

Tổng số

06

(Đính kèm phụ lục vị trí việc làm và vị trí cần tuyển dụng)

 1. Điều kiện, tiêu chuẩn

Người đăng ký dự tuyển ký kết hợp đồng tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Mục I, Chương III, Luật viên chức và điều kiện của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, cụ thể như sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng tốt nghiệp; có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định hiện hành;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu vị trí việc làm;

- Không thuộc đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

 1. Hình thức: Thông qua xét hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp những thí sinh có hồ sơ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.
 2. Nội dung phỏng vấn

- Kiến thức cơ bản liên quan đến vị trí tuyển dụng;

- Đánh giá kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong quá trình phỏng vấn.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

  1. Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021 trong giờ hành chính).
  2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, K62/32 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
  3. Thời gian phỏng vấn dự kiến: 04/5/2021 (tùy theo số lượng đăng ký dự tuyển, Trung tâm y tế sẽ có thông báo cụ thể). 336.KH.TTYT.TDQ22021
     

       tải văn bản: tại đây


Tin liên quan

 • Báo cáo Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

  Thực hiện Kế hoạch số 296/KH-SYT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác cải cách hành chính năm 2021. Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-TTYT ngày ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê về công tác cải cách […]

 • Thông báo tạm hoãn thời gian xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê do dịch bệnh Covid-19

          Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-SNV ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc Phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2021;         Căn cứ Thông báo […]

 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

           Thực hiện Quyết định số 213/QĐ-SNV ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc Phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 1. Tiêu chuẩn          Người đăng […]

 • Bản tin số 23 năm 2021 của Tiểu ban truyền thông

  Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng ngày 20/5/2021, cụ thể: Trường hợp bệnh nhân H.T.T.T (BN 4764) Thông tin chung – Họ và tên: H.T.T.T    […]

 • Bản tin số 22 năm 2021 của Tiểu ban truyền thông

  Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng ngày 19/5/2021, cụ thể: Trường hợp bệnh nhân C.T.N (BN 4570) a) Thông tin chung – Họ và tên: […]

 • Bản tin số 20 năm 2021 của Tiểu ban truyền thông

  Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng ngày 17/5/2021, cụ thể: Trường hợp bệnh nhân L.N.B.Q (BN 4250) a) Thông tin chung – Họ và tên: […]

 • Bản tin số 19 năm 2021 của Tiểu ban truyền thông

  Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng ngày 16/5/2021, cụ thể: 1. Trường hợp bệnh nhân L.M.P (BN 4119) a) Thông tin chung: – Họ và […]

 • Bản tin số 16 năm 2021 của Tiểu ban truyền thông

  Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng ngày 13/5/2021, cụ thể: Trường hợp bệnh nhân T.L.B (BN3689) a) Thông tin chung – Họ và tên: T.L.B- […]