Đại hội đoàn viên Chi đoàn TTYT quận Thanh Khê lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2019

Hôm nay: 30-11-2023 4:00:17 AM

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2017;
Thực hiện Kế hoạch số 130-KH/ĐTN, ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ban Chấp hành Quận Đoàn Thanh Khê về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thanh Khê lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022;
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, Ban Thường vụ Quận đoàn Thanh Khê, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian đến;
Ngày 12,13/4/2017 Chi đoàn Trung tâm Y tế quận Thanh Khê tổ chức Đại hội đoàn viên Chi đoàn TTYT quận Thanh Khê lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2019.
Đại hội đã diễn ra trong 2 ngày với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và thành công tốt đẹp!
Thay mặt BTC Đại hội, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và tận tình của Đảng ủy, ban giám đốc; sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của các khoa, phòng chức năng Trung tâm Y tế; cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Quận đoàn Thanh Khê; đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để Chi đoàn tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Đại hội


Tin liên quan