Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu

Quyết định số 227/QĐ-TTYT về việc ban Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 25[pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/TTYT_227_2015_BaoQuanHoSo.pdf\"] tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Quy trình triển khai thực hiện cái văn bản

Quyết định số 226/QĐ-TTYT về việc ban hành quy trình triển khai thực hiện cái văn bản của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 25 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau: [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/TTYT_226_2015ThucHienVanBan.pdf\"]

Quy định sử dụng tài liệu lưu trữ

Quyết định số 230/QĐ-TTYT về việc ban hành quy định khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 31 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:[pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/TTYT_230_2015_KhaiThacDulieuLuuTru.pdf\"]  
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN