Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác

Hôm nay: 02-09-2023 2:24:15 PM

Kính gửi: Các tổ chức đảng trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 116-CV/BTGĐUK ngày 24/4/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan thành phố về việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác; nhằm tăng cƣờng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và ngƣời lao động thuộc Đảng bộ Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình dịch bệnh COVID-19 và một số bệnh truyền nhiễm (sốt xuất huyết, thuỷ đậu, ..) có dấu hiệu gia tăng trở lại trên địa bàn thành phố, Đảng ủy Sở Y tế đề nghị các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

  1. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản của Trung ƣơng, thành phố về công tác phòng chống dịch: Công văn số 2116/BYT-DP ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế về tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát trở lại, góp phần tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội; tuyệt đối không đƣợc chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 10/3/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023; Công văn số 1833/UBND-SYT ngày 14/4/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cƣờng công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác.

Tuyên truyền thực hiện Thông điệp 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) + Vắc xin + Thuốc + Điều trị + Công nghệ + Ý thức ngƣời dân và các biện pháp khác để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

  1. Tăng cƣờng tuyên truyền, hƣớng dẫn, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác theo quy định; đặc biệt là các biện pháp đối với ngƣời có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19 (hƣớng dẫn, đề nghị thông báo cho cơ sở y tế và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế, theo dõi triệu chứng tại nơi lƣu trú và nơi làm việc, hạn chế tiếp xúc không an toàn với ngƣời khác, luôn đeo khẩu trang, thƣờng xuyên rửa tay, sát khuẩn,..; trƣờng hợp dƣơng tính với SARSCoV-2 phải cách ly theo quy định). Thƣờng xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe đối tác, ngƣời lao động kịp thời triển khai các biện pháp xử lý, can thiệp y tế phù hợp.
  2. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động và ngƣời thân tiêm vắc xin COVID-19 theo lịch tiêm của ngành Y tế để phòng ngừa COVID-19 và biến chứng nặng do COVID-19, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao (ngƣời cao tuổi, ngƣời có bệnh lý nền, ngƣời suy giảm miễn dịch, trẻ từ 5 đến dƣới 18 tuổi,...).

Đề nghị các cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh các vấn đề dƣ luận đặc biệt quan tâm, báo cáo về Đảng ủy Sở

Tải file tại đây:

1.14.04.2023_CV 1833-UBND TP_Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác

2.12.04.2023_CV 2116-BYT_Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

3.23.03.2023_KH 72-UBNDTP_KH Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023

4.29.05.2023_CV 134-ĐU SYT_Day manh tuyen truyen cong tac phong- chong dich Covid-19

pdf-embedder url="https://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/12.04.2023_CV-2116-BYT_Tăng-cường-công-tác-phòng-chống-dịch-COVID-19.pdf" title="12.04.2023_CV 2116-BYT_Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

 pdf-embedder url="https://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/14.04.2023_CV-1833-UBND-TP_Tăng-cường-phòng-chống-dịch-COVID-19-và-các-bệnh-truyền-nhiễm-khác.signed.pdf" title="14.04.2023_CV 1833-UBND TP_Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác.signed

pdf-embedder url="https://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/23.03.2023_KH-72-UBNDTP_KH-Phòng-chống-dịch-bệnh-truyền-nhiễm-trên-địa-bàn-thành-phố-Đà-Nẵng-năm-2023.signed.pdf" title="23.03.2023_KH 72-UBNDTP_KH Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023.signed

pdf-embedder url="https://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/29.05.2023_CV-134-ĐU-SYT_Day-manh-tuyen-truyen-cong-tac-phong-chong-dich-Covid-19.signed.pdf" title="29.05.2023_CV 134-ĐU SYT_Day manh tuyen truyen cong tac phong- chong dich Covid-19.signed

 

 


Tin liên quan